7 JUIN 2020

    https://www.tv2.no/a/5167440/ OL-vinner Khalid Skah måtte i retten i Paris Fransk domstol skulle ta stilling til utleveringsbegjæring fra norsk politi, men utsatte saken til februar. AV KJETIL IDEN MARGARET STAKKESTAD INGVIL TEIGE STIEGLER PUBLISERT 18.12.2013, ....

    Read more ››